جهالت

امام محمد تقی (ع) می فرمایند:

اشخاص نادان بوسیله

جهالت خود

نابود می شوند.

/ 1 نظر / 9 بازدید