وتو يا هولوکاستی ديگر

آمریکادو قطعنامه دیگر سازمان ملل متحد که برای پایان دادن به جنگ و خونریزی در لبنان و فلسطین بود را وتو کرد.

ماهیت ایجادی سازمان ملل  تلاش برای تامین امنیت جهانی و ایجاد آرامش در تمام مناطق دنیا   می باشد. حال اینکه همین سازمان با قرار دادن حق وتو برای پنج عضو ان عملا هویت خود را زیر سئوال برده است.

چون هر مصوبه ای که در راستای منافع یکی از این پنج عضو نباشد آن کشور امتیاز وتو کردن ان مصوبه رادارد.

بنظر می آیدبا توجه به جریحه دار شدن وجدان عمومی جهانیان و اماده شدن افکار بیدار ملتها در مورد  این حق نامشروع در سازمان ملل متحد و تناقض اشکار ان با رسالت جهانی این سازمان و جاری بودن ان در تصمیمات فعلی باید کشورهای اسلامی و همه کشورهای آزادیخواه و مدافع حقوق بشر به مبارزه با این امتیاز نامعقول بپا خیزند.

و رئیس جمهور کشور اسلامی ما ایران بجای مانور روی مسئله هو لو کاست با توجه به ملموس و غیر منطقی بودن حق وتو و بر شمردن دلایل روشن و قابل قبول در افکار عمومی جهانیان و همچنین عدم نیاز به اثبات درستی و نادرستی ان نسبت به واقعه تاریخی و گذشته هو لو کاست به روشن کردن ابعاد این موضوع (وتو)در اذهان عمومی جهانیان بپردازد تا در همیشه جهان از ایجاد               هو لو کاستی دیگر همانند چیزی که بر سر مردم بی دفاع فلسطین و لبنان می اید جلوگیری شود.

به امید ان روز  

/ 1 نظر / 8 بازدید
عدالت

در هر دو حالت به نظر می آید بازی با دم شیر با وجود نبود قدرت کافی درست نباشد.