سانسور

 مطلبی نچندان سياسی  نوشتم كه باز مانند يكی از مطالب قبليم آن را در وبلاگم هيچوقت نديدم.

حال به نظر شما چه بايد كرد؟

پيشنهاد:

  • ديگر از اين مسائل بو دار ننويسم.
  • وبلاگ نويسی را كنار بگذارم.
  • فقط همراهی و همنوايی كنم.
  • نگوييم و ننويسيم.

 

 

با تشكر

رضا

/ 0 نظر / 6 بازدید