عثمان و اشرافيت مذهبی

یکی از درخواستهای بعضی از صحابه پیغمبردر زمان حضرت علی (ع) و علت اصلی مخالفت بعضی از آنان از جمله طلحه و زبیر با ایشان مساوی دانستن آنها با افراد دیگر و حتی تازه مسلمانان در بهره گیری از بیت المال  بو دکه این افراد می گفتند چون ما در مسلمان شدن سابقه بیشتر و یا در راه تثبیت دین اسلام جنگها و از خود گذشتگیهایی داشته ایم باید از      بیت المال بهره بیشتری ببریم و جواب آن حضرت نسبت به طرح اینگونه مسائل منفی بود و هیچگاه امتیازی از این بابت به کسی ندادند؟؟!!

حال ما در حکومت دینی چگونه عمل می کنیم؟

/ 3 نظر / 7 بازدید

بايد راجب مطلب تان ندانسته >< چيی دادش بیا پایین بهت بگم . عمل نکنیم . تعجب نکردی که. همیشه لبت پر خنده باد. محمد

محمد

سلام دوست عزيز خودتو ناراحت نکن دنيا هميشه همينطور بوده موفق باشيد