مبعث

                                                                                                                                  

                                                                     

%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87

                                                                                       

                                                    مبعث حضرت رسول خدا(ص)

بر همه جهانیان

بخصوص پیروان راه آن فرستاده الهی

گرامی باد.

/ 0 نظر / 7 بازدید